Välkommen till Naprapat Stockholm

Start Företag Privatpersoner Produkter Naprapati FAQ Länkar

Naprapat Stockholm

Nytt vetenskapligt stöd för naprapatins långtidseffekt vid de vanligaste rygg- och nackbesvären

I februari 2010 publicerade Karolinska Institutet en artikel, som ger vetenskapliga belägg för att naprapati är en effektiv behandlingsform både på kort och lång sikt för patienter med vanliga rygg- och nackbesvär. Artikeln, som publiceras på den vetenskapliga webbtidskriften BioMed Central, baseras på en studie om 409 patienter där långtidseffekterna – upp till ett år efter behandlingen – studerats. Huvudförfattare till studien är Eva Skillgate, leg naprapat och forskare vid KI. Läs studien här:
(Källa: Karolinska Institutet - Klicka här för att se rapporten.)

Behandling

Naprapaten betraktar kroppen som en helhet och behandlar den därefter. Många symptom uppstår genom kedjereaktioner i kroppen. De muskler och leder där symptomen sitter hänger samman med framförallt ryggradens funktion och nerver. Kroppen kan under lång tid härda ut och kompensera en störning i form av t ex stress eller felaktig arbetsställning. Ända tills den en dag säger ifrån och det är hög tid att söka hjälp. Naprapat Stockholm jobbar både med förebyggande samt avhjälpande behandlingar.

Kvalitetssäkring

Utbildningen till legitimerad naprapat sker vid naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningen består av fyra års heltidsstudier samt ett femte år som utgörs av praktiktjänstgöring inom hälso- och sjukvård. Efter studierna kan naprapaten ansöka om legitimation hos socialstyrelsen.

Svenska Naprapatförbundet kvalitetssäkrar regelbundet behandlingseffekter. Det har vidare en etisk nämnd som ansvarar för etiska frågor. Förbundet driver vidareutbildning, kurser och anordnar kongresser för att hålla medlemmarna ajour med utvecklingen inom området manuell medicin. Svenska Naprapatförbundet stödjer också forskning i form av ett flertal studier med ambitionen att ytterligare vetenskapligt dokumentera naprapatins effekter.

Mer information

För mer information om vad en naprapat gör gå in på: http://sv.wikipedia.org/wiki/Naprapat